Változás a szemét- és szennyvíz-gazdálkodásában

Változás a szemét- és szennyvíz-gazdálkodásában
2016. July 18.
Jelentős változást hoz a közeljövő városunk szemét- és szennyvíz-gazdálkodásában. Nyakó József polgármester nyilatkozata, felhívása.
/vlm/Image/Show/84/
Befedték a szemétdombot, készül a telep körüli kerítés

A szeméttároló bezárása máris új helyzetet idézett elő. Mivel az eddigi szolgáltató új árajánlatát nem fogadtuk el, szerződésbontás után már egy másik cég gyűjti be és szállítja el a háztartási hulladékot minden gazdaságból, a közbeszerzési eljárás lebonyolításáig. Van reális esély arra, hogy egyetlen szolgáltató vigye el a válogatott és a vegyes háztartási hulladékot is. Mivel a város szemétválogatójából nem lerakatba kerül a hulladék, így nem számolható fel sem tárolási költség, ami most 16 euró/tonna, sem pedig Váradig való szállítási költség. Következésképpen, ha Érmihályfalván jelentősen nőne az újrahasznosítható hulladék mennyisége, ami szinte teljes mértékben rajtunk múlik, akkor csökkennek a fentebb említett költségek is. Tehát, ha kevesebb hulladékot kell a váradi tárolóba juttatni, akkor nagyságrendekkel javulnak alkupozícióink az ár megállapításakor, a tárgyalásokon bármelyik szolgáltatóval. Ezt csak közös akarattal, fegyelmezett hozzáállással lehet elérni. Ha továbbra is elutasítjuk az ésszerű szemétgazdálkodást, akkor ne sérelmezzük a ránk szabott tarifákat. Kényelmességünknek és passzivitásunknak ára van és lesz.

Amíg a tevékenységéből származó szeméttel már évszázadok óta kezdett valamit az ember, addig a szennyvíz kezelését a civilizáció térnyerésének mértékegységeként tartjuk számon. Nálunk, Érmihályfalván, évtizedek óta léteznek már fürdőszobák és vízöblítéses mellékhelyiségek saját udvari szennyvízgödörrel. Az újabb korok mosó-, fürdő-, mosogató és öblítőszerei a hagyományos szennyvízzel vegyítve mélyen átitatták városunk belterületeinek talaját. Adva vannak a feltételek, hogy a csatornahálózattal rendelkező utcákban ne szennyezzük tovább a talajt: a Móka árterén épített, Románia egyik legmodernebb szennyvíztelepe az oda juttatott anyagot kristálytisztán engedi vissza a természetbe, a mellette csordogáló patakba. Minden helyi lakos érdeke, hogy a városból származó szennyvíz végre rendeltetési helyére, feldolgozásra kerüljön. Ezért elindítjuk a szennyvízhálózatra való csatlakozás kampányát a csatornahálózattal rendelkező utcák magánházai és cégei, intézményei számára. Felszólítunk hamarosan hivatalosan is minden leendő felhasználót, hogy a legrövidebb időn belül építse ki saját udvarában az aknáig húzódó vezetéket és csatlakozzon rá haladéktalanul a városi hálózatra. A részletekről, ezen belül a csatornadíjról, ami töredéke lesz a szippantási tarifának, időben tájékoztatunk minden érintettet.

Nyakó József polgármester

Keresés