Vidám lelkinap, 2022

Vidám lelkinap, 2022
2022. July 12.
Vidam lelkinap (2)

Három év kihagyás után az érmihályfalvi római katolikus egyházközség az idén ismét megszervezte a Vidám lelkinap elnevezésű egynapos gyermektábort. A helyszín a barantói erdészház volt. Erre az alkalomra mintegy 130 fiatal gyűlt össze, nemcsak Mihályfalváról, hanem Semjénből, Adonyból és Szalacsról is voltak diákok.

A lelkinap bibliai témája: Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. Egy alkalommal Jézus így tanította tanítványait: „Én vagyok az igazi szőlőtő…(…) Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik.” Jn 15,2-6.

A családosok csoportja reggelire szendviccsel kedveskedett minden résztvevő számára. A 12 csapatba sorolt diákok meghallgatták a csapatvezetők magyarázatát a bibliai történettel kapcsolatban, majd megbeszélték, hogy mit üzen Jézus ezzel a történettel a mai emberek, fiatalok számára. A kisdiákok a témához kapcsolódó képeket színeztek, majd minden csapat nevet választott magának és elkészítették a csapatzászlókat.

A szabadtéri szentmisén ifjúsági énekeket énekeltünk és minden csapat felolvasott egy saját maga megfogalmazott egyetemes könyörgést.

  • Imádkozzunk a Szentatyáért és a püspökökért.
  • Add Urunk, hogy megtartsuk hitünket és soha ne veszítsük el a reményt!
  •  Add Urunk, hogy ez a nap, gyümölcsöző legyen mindannyiunk számára!
  • Add Urunk, hogy igazi szőlőtőkék legyünk és szeretetünkkel gyümölcsözővé váljunk!
  • Jézus Krisztus, reményünk horgonya, áldj meg minden fiatalt, hogy a te kegyelmed szerint éljenek!
  • Add Urunk, hogy minden helyzetben megtaláljuk az igazi értékeket, növekedhessünk a Te kegyelmed által és hozzád kapcsolódva igazi, gyümölcsöző életet élhessünk!
  • Adj Uram szeretetet és békét minden embernek.
  • Add Urunk, hogy gyümölcsöző szőlővesszők legyünk, és ez által békét teremtsünk a világban.
  • Uram, a te kezedbe helyezzük az előttünk álló vakációs időszakot, segíts, hogy ne térjünk le a Te utadról, de ha mégis eltévednénk, segíts nekünk visszatalálni Hozzád.

 

A szentmise után finom ebéd várt ránk, majd kis pihenő után fiataljaink csoportos táncra tanították a kisebbeket. A diáksereg nagy erővel és lelkesedéssel vetette bele magát a délutáni 12 ügyességi játékba. A nap végén minden résztvevő kis ajándékot kapott az egyház részéről.

Bogdán István plébános megköszönte a gyerekeknek, hogy részt vettek ezen a szép napon. Hálás volt a pedagógusoknak és segítőtársaiknak, az ifjúsági zenei csoportnak és az ebéd készítőinek,  áldásos munkájukért. Köszönet mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal, vagy imáikkal járultak hozzá ennek a napnak a szebbé tételéhez. Isten fizesse százszorosan mindenki jóságát!

 

Bokor János hitoktató

Keresés