Zarándoklat Szatmárra

Zarándoklat Szatmárra
2019. October 30.
Hívek egy csoportja idén is ellátogatott Györfi József plébános sírjához, halálának évfordulóján.
/vlm/Image/Show/84/

Október 19-én, 7 éve volt az a szomorú nap, amikor Ft. Györfi József plébános úr, Érkörtvélyesnél, a kivezető úton tragikus hirtelenséggel autójában meghalt. Az idén október 26-án látogattunk el ismét a sírjához híveink egy csoportjával. Az oda vezető úton elimádkoztuk a rózsafűzért lelke üdvéért. A sírjánál kegyelettel elhelyeztük mécseseinket, virágjainkat. Három fiatalunk alkalomhoz illő verseket szavalt, közben gyászénekeket énekeltünk és elimádkoztuk a halottak litániáját. Emlékeinkben felidéztük alakját, s közben felvételről meghallgattuk egy Nagyboldogasszony napi prédikációjából egy részletet. Jó volt hallani rég nem hallott hangját, de egyben szomorúság is töltötte be a szívünket, mivel nagy űrt hagyott maga után sokunk lelkében. A sírra kihelyeztük arcképét, amely egy interjú alkalmával készült. Megígértük, hogy ha Isten éltet bennünket, akkor jövőre is elzarándokolunk a sírjához, s emlékét szívünkben megőrizzük.

Nyugodjék békében!

Bokor János kántor-hitoktató

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten,
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

Keresés