Zarándoklatok, találkozók, ifjúsági szentmise

Zarándoklatok, találkozók, ifjúsági szentmise
2019. September 26.
A római katolikus egyházközségben az elmúlt három hétben történteket foglalja össze alább Bokor János kántor-hitoktató.
/vlm/Image/Show/84/

Máriapócs

Minden család életében fontos esemény, ha gyermek születik, majd minden évben megünnepelik a gyermek születésnapját. A halál után azonban már csak az utódok emlékeiben marad meg, vagy nem a szeretett szülő, nagyszülő e jeles napja. A keresztények szeretettel ünneplik meg az Úr Jézus születésének napját, de emellett az Ő édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának a születéséről is megemlékeznek. Bár a Szentírás nem említi, de a hagyomány szerint Máriának a Szülei Szent Joachim és Szent Anna voltak. Az Egyház szeptember 8-án ünnepeli Mária születésnapját, aminek magyar elnevezése Kisboldogasszony. Bárhol is legyen egy katolikus templom Mária tiszteletére felszentelve, a Máriával kapcsolatos ünnepeket mindig megünnepelik. A magyarországi Máriapócs görög katolikus temploma arról híres, hogy az elmúlt háromszáz évben az ott található Mária kegykép (az eredeti a bécsi Szent István Dómban van, s az könnyezett először, de a másolata) kétszer is könnyezett. A görög katolikus hívek mellett a római katolikusok is szívesen zarándokolnak el a kegyhelyre. Az érmihályfalvi római katolikus hívek (más felekezetekkel együtt) elzarándokoltak erre a jeles ünnepre a könnyező Szűzanyát köszönteni. Az idén több mint száz zarándok vett részt az ünnepi szentmisén, ami délután 5 órakor kezdődött római rítus szerint. Lelket felemelő prédikációt hallhattunk. A tisztelendő úr a szentbeszédben kifejtette, hogy Isten megőrizte Máriát a bűn árnyékétól is, ezért egyedi a történelemben, de én is egyedi vagyok és megismételhetetlen, fontos vagyok Isten szemében. A zarándoklat alatt volt alkalmunk elimádkozni a rózsafüzért, Mária énekeket énekelni, tiszteletet tenni a kegykép előtt és kegytárgyakat vásárolni a búcsúban. Hálatelt szívvel, lelkileg feltöltődve jöttünk haza, kérve a Szűz Anyát, hogy járjon közbe értünk Szent Fiánál.

Szentjobb

A máriapócsi búcsú után Bogdán István plébános úr vezetésével, több mint ötven érmihályfalvi zarándokkal részt vettünk a szentjobbi Egyházmegyei Zarándoklaton. Az ünnepi szentmisét Várszegi Asztrik, nyugalmazott bencés püspök, volt pannonhalmi főapát mutatta be. A szentmisén a kántori szolgálatot Bokor János érmihályfalvi kántor látta el. A szabadtéri szentmise után Szentjobb utcáin körmenettel vonultunk be a templomba, ahol a nemrég felújított Brünn-i Fekete Madonna kegyképénék fejeződött be az ünnepi zarándoklat.

Hegyköztóttelek

„Krisztus él! Ő a mi reményünk, és csodálatos módon fiatalságot ad a világnak. Minden, amit megérint, megifjodik, új lesz, élettel telik meg.”; (Ferenc pápa: Christus Vivit)

Szeptember 14-én, szombaton a hegyköztótteleki vadászház közelében szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Bérmálkozók Egyházmegyei Találkozóját. A püspök úr azokat a fiatalokat hívta meg erre a rendezvényre, akiket az idén bérmált meg. Mivel Érmihályfalván is az idén volt bérmálás, kb. 30 újonnan megbérmált vett részt a találkozón.

Ifjúsági évnyitó szentmise a katolikus templomban

Szeptember 22-én a 11. órai szentmisén ifjúsági szentmise volt a katolikus templomban. Minden katolikus diák személyes meghívást kapott az iskolai hittanórákon és az előző vasárnapi szentmisén is. A külsőleg is felújított templom hála Istennek szűknek bizonyult. A padokat zsúfolásig megtöltötték a diákok, a velük érkezett szülők és rokonok. A szentmisét Bakos Gábor atya mutatta be, aki a szentbeszédben örömének adott hangot, hogy ilyen sokan eljöttek, és azt kívánta, hogy ez a lelkesedés tartson ki az elkövetkezendőkben is. A szentmisére nem küldeni kell a gyereket, hanem a szülők hozzák el magukkal – buzdított a tisztelendő. A szentmise végén megáldotta a diákokat, szüleiket, tanítókat, tanárokat, és akik elhozták magukkal iskolás táskáikat, arra is áldást adott. A szentmise énekei mind ifjúsági énekek voltak, amiket nagy lelkesedéssel énekelt nemcsak a nagyszámú diáksereg, hanem a kórusok és a kedves hívek is.

A mindenható Istennek adunk hálát az elmúlt három hétben megtapasztalt kegyelmekért, kérve továbbra is az ő áldását családjainkra, nevelőinkre és egész városunkra. Deo Gratias!

Bokor János kántor-hitoktató