Zsúfolásig telt meg érdeklődő gazdákkal az Érmihályfalvi Gizella Művelődési Központ

Zsúfolásig telt meg érdeklődő gazdákkal az Érmihályfalvi Gizella Művelődési Központ
2023. February 6.
borito

Február 3.-án  Érmihályfalván rajtolt Vincze Loránt RMDSZ-es europai parlamenti képviselő és a Partiumi Falugazdász Hálózat közös szervezésű, ,,Startoljunk rá!’’címet viselő, mezőgazdasági támogatásokról és pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató karavánja. Délelőtt 10 órára mintegy 240 gazda és mezőgazdaság iránt érdeklődő személy, töltötte meg a földszint és a karzat űlőhelyeit de még pótszékeket is kellett behozni.

Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő, a rendezvény moderátora köszöntötte a megjelenteket, bevezetőjében bemutatta a délelőtt programtervezetét, valamint a meghívott előadókat, majd átadta a szót Karsai Attila alpolgármesternek nyissa meg a rendezvényt.

Karsai Attila örömét fejezte ki, hogy ebben az egykor malomként működő impozáns épületben, a Gizella Művelődési Központban köszöntheti a közeli és távoli vidékekről ide érkezett gazdákat. Röviden összefoglalta településünk mezőgazdasággal kapcsolatos adottságait, kiemelte a Partiumi Falugazdász Hálózat megkérdőjelezhetetlen szerepét a vidék felvirágoztatásában. Köszönetét fejezte ki Nagy László mérnök úrnak részben az érmellék mezőgaszdászainak nyújtott szakmai segítségéért, valamint a mostani esemény szervezésében vállalt szerepéért is. Végül, de nem utolsó sorban Vincze Loránt európai parlamenti RMDSZ-es képviselő úrnak, Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő úrnak, Magyar Lórándnak, Szatmár megyei RMDSZ-es parlamenti képviselőnek, a Partiumi Falugazdász Hálózat koordinátorának, illetve dr.Nagy Miklós a Romániai Magyar Gazdák Bihar megyei szervezetének elnökének hathatós segítségét, hogy Érmihályfalváról indulhatott el az egész Erdélyt átfogó információs karaván.

A továbbiakban Szabó Ödön képviselő úr sorra szólította az eseményen résztvevő előadókat, szakembereket.

Magyar Lóránd képviselő úr a 2023 elején bemutatásra kerülő, nemzeti, mezőgazdasági stratégiáról, beszélt valamint arról, hogy ha nehezen is de érvényesíteni tudják a magyar gazdák igényeit is a parlamentben.

Dr. Nagy Miklós a gazdák közötti összefogás, valamint a mezőgazdasággal kapcsolatos információ áramlás fontosságáról beszélt, valamint örömét fejezte ki az iránt, hogy milyen sok fiatal van az érdeklődő gazdák között.

Ștefan Marius a Bihar megyei Mezőgazdasági Hivatal képviseletében felhívta a gazdák figyelmét, bátran forduljanak a hivatal munkatársaihoz, és személy szerint hozzá is amennyiben segítségre szorulnak tevékenységük során.

Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a legfontosabb irányelvekről beszélt, a családi gazdaságok segítéséről, az Erdélyben meglévő mezőgazdasági sajátosságok figyelembe vételével. Alapvető elvárás, hogy az élelmiszerekhez megfizethető áron lehessen hozzájutni, tovább növelni a gazdaságok versenyképességét. Bátorította a gazdákat, vegyenek részt a pályázatokon, hiszen az elnyert összegekkel tovább fejleszthetik gazdaságaikat, gépparkjukat.

Szoboszlai Andrea a Bihar megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársa, többek között a területalapú támogatásokról, környezetkímélő alkalmazásokról, az állattartás modernizációjáról beszélt.

Domján Réka a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségének (AFIR) Bihar megyei támogatási ügyintézője, a fiatal és újonnan letelepedett mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítéséről, a mezőgazdasági termékek csomagolására, feldolgozására fordítható összegekről beszélt. Kitért továbbá az öntözési infrastruktúra, mezőgazdasági utak létrehozására vagy korszerűsítésére fordítható pénzalapokra, termelői csoportok létrehozásának fontosságára.

Végezetül Szabó Ödön parlamenti képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez, és az ehhez hasonló rendezvényeknek köszönhetően a magyar gazdák hamarabb értesülnek az ujdonságokról, lehetőségekről.Tájékozódjanak, keressék a Falugazdász Hálózat munkatársait akiktől naprakész információkat kapnak, miáltal tovább erősödik a gazdaréteg.

A rendezvény Vincze Loránd zárszavával ért véget, aki minden gazdának eredményes éveket kívánt.

Balázs József Attila

Keresés