Egy számla, egy sírkő: Benedek Mátyás fakereskedő

Egy számla, egy sírkő: Benedek Mátyás fakereskedő
2013. January 20.
Kovács Rozália helytörténész újabb dolgozata, Benedek Mátyás néhai fakereskedőről, aki sírfelirata szerint "Nemes emberbarát volt".
Egy számla, egy sírkő: Benedek Mátyás fakereskedő
Benedek Mátyás és felesége sírköve (balról) a zsidó temetőben

Kovács Rozália helytörténész újabb dolgozata, Benedek Mátyás néhai fakereskedőről, aki sírfelirata szerint “Nemes emberbarát volt”.

                                                „Nemes emberbarát volt”

Az idézetet olvashatjuk Benedek Mátyás (1848-1911) sírkövén az  érmihályfalvai temetőben.

 A XIX. és XX. század fordulóját dr.Andrássy Ernő így írja le: „Érmihályfalva gazdasági és ipari fellendülése az 1867-es kiegyezéssel veszi kezdetét. A Debrecen-Máramarossziget vasútvonal érinti községünket is, s így belekerül az országos forgalomba. Forgalmi útjai az eddig nehezen értékesíthető terményeit is piacképessé tetták. Az eddig kiaknázatlan gazdag vidék egyszerre a gazdasági fellendülés forrásává lett.”

Ebben az időben élt városunkban Benedek Mátyás és családja, akiről csak annyit tudunk, hogy fakereskedő volt. Életéről nincs sok adatunk, néhány számla maradt csak meg. Ezek a számlák az eladott áruk leírásán, s annak árán kívül felhívták a figyelmet a cégre, reklámul is szolgáltak. Ezt olvashatjuk: „Benedek Mátyás és fia fakereskedők. Kész faáruk, szerszámfák, elszigetelő lemez, kátránypapír, aszfaltfedő-lemez, vasalt kubikus taligák, saját készíttetésű jármok raktára”.

 

„Beton raktár – olvassuk egy másik számlán – eternit-pala kizárólagos képviselete. Érmihályfalva, Székelyhíd és Margitta járások részére.”

    Az egyik számla hátoldalán az eternit palát reklámozza (jobbról): „A jelenkor legjobb tetőfedő anyaga (…) csekély súlyánál fogva kitűnően alkalmazható régi zsindely, szalma, bádog- és kátránylemeztetők átfedésénél a tetőszék megerősítése nélkül (…) gazdasági épületek fedésére is kiválóan alkalmas (…) mérete 40 x 40 és 30 x 30 cm. Elárusítási hely Benedek Mátyás és Fia, Érmihályfalva.

A család sírköve, hatalmas sötét obeliszk, a zsidó temetőben található. Előlapján a felírat:                                                                                                                                                                                    

                                  Benedek Mátyás

                                 született 1848 ban

                            elhunyt 1911 január 5-én

                             Nemes emberbarát volt

                                Benedek Mátyásné

                              szül.Grünwald Katalin

                                        élt 86 évet

                                                                                                 Kovács Rozália helytörténész 

                                                                                                        (Fotók: Rencz Csaba)

Keresés