Katona Mihály építőmester és az 1888-ban újjáépített református templom

Katona Mihály építőmester és az 1888-ban újjáépített református templom
2016. February 1.
A református templom történetének kutatásakor akadt Kovács Rozália helytörténész Katona Mihály (1844-1900) építőmester nevére. Egy leszármazottól kapott információkat oszt meg alábbi írásában.
NULL
NULL

Katona Mihály szegedi építőmester a templomépítés idején Érmihályfalván lakott, de hogy hol, arra nincs adatunk. Élete folyamán máshol is jelentős munkái voltak, például a Debreceni Egyetem felépítése is nevéhez fűződik.

A  fényképen egy festmény van, látszik  rajta a mester neve és a háttérben a templom (lásd fenti nagy képünket). A fénykép hátára ez van írva: „Édes Atyám az általa terv. és épített Ér-mihály falvai ev. ref. templommal 1898.”

 A családjáról ezt tudtuk meg:  édesapja Katona Ferenc szegedi földműves volt, édesanyja született Fodor Katalin, háztartásbeli szintén Szegeden élt. Katona Mihály is Szegeden született, halálakor 1900-ban mint idevaló lakost említik. Felesége született Bodnár Juliánna (képünkön). Két gyermekük ifjabb Katona Mihály és Katona Ferenc szintén építőmesterek voltak.

Katona Mihályról a Timkó István az érmihályfalvi iparosságról írt kiskönyvében (20.oldal) is  olvashatunk. Ezt írja: „ Az 1896 évi eseményei közül  meg kell említeni, hogy az ipartestület kapott 20 forintot az Iparkamara útján abból a célból, hogy két iparos segéd felmehessen az ezredéves kiállítás tanulmányozására. A testület a 20 forintot Katona Mihály kőműves és Csókási Károly csizmadia segédnek adta, mivel e két ifjú részt vett a kiállításon, mint kiállító. Katona Mihály szakrajzokkal. A kiállítás zsűrije Katona Mihályt 2 drb. arannyal és oklevéllel jutalmazta meg.” Az oklevelet a család mai is nagy becsben tartja, őrzi (lásd alább).

Ugyancsak a család egyik ma élő tagjaitól tudtuk meg halálának körülményét, mely szerint egy kocsibaleset következtében megsérült, eltört több bordája és rövidesen tüdőgyulladásban halt meg.

Halála az érmihályfalvi Halottak anyakönyvébe be van jegyezve 1900. november 4-én a 152.szám alatt (legalsó képünk). „Katona Ferenc építőmester bejelentette a következő halálesetet: Katona Mihály vallása római katolikus foglalkozása építő mester lakóhelye Érmihályfalva, születéshelye Szeged  életkora 56 ötvenhat éves. A halál helye Érmihályfalva, ideje 1900 évi november 3 harmadik napjának délelőtt  9 kilencz órája, oka Melhártyalob. Megjegyzés: Bejelentő kijelentette, hogy az elhalt az ő atyja volt.”