“Elévülhetetlen szolgálatokat tett községe közérdekének”

“Elévülhetetlen szolgálatokat tett községe közérdekének”
2012. August 31.
"Fráter Gáspár doktor 50 évig volt orvos településünkön.(...) Vaskerítéssel körülvett kriptája ma omladozik. Az út mentén van, hatalmas szemétkupac van a sír oldalához hordva, évek óta nincs gondozva. Minden jóérzésű mihályfalvi lakos figyelmét szeretném felhívni, hogy születésének 160.-ik évfordulója tiszteletére tegyük rendbe a kriptát és környékét." Kovács Rozália helytörténész írása olvasható az alábbiakban.
SANY1737_wm
Dr.Fráter Gáspár síremléke

                                                                                                                Dr. Fráter Gáspár orvos

                                                                                                                         1852-1928

    Az érmihályfalvi temetőben nyugszik Dr.Fráter Gáspár „kör- és pályaorvos”, az ország egyik legjelentősebb családjának, az ippi, érkeserűi, bélmezei és rogozi Fráter családnak egyik tagja.

    1852 okt. 15-én, 160 éve született Érselinden. Szülei Fráter Bertalan és Géczy Klotild. Középiskoláit Kassán, az orvosi egyetemet Budapesten végezte. 1875-ben avatták orvos-doktorrá. 1876-ban körorvosnak választották  Érmihályfalván, haláláig itt dolgozott.

   1886-ban nősült, elvette a 19 éves érkenézi Szlávy Gizellát /1867-1897 /aki Szlávy Ferenc és Kuthy Berta leánya volt. Házasságukból négy gyermek született: Jenő 1887, Margit 1889, Gizella 1892 és János 1893.

    Fráter Gáspár felesége alig 30 évesen meghalt.Egy évre rá újra nősült elvette a megözvegyült Papp Zsigmondnét Lovass Zsuzsannát, akinek szintén volt egy fia Papp Sándor. /sz.1889/

    „Ritka puritán jellem volt, aki mintt a község tanácsának tagja és mint az érmihályfalvi Takarékpénztár tanácsának tagja, elévülhetetlen szolgálatokat tett községe közérdekének.” – írja róla az Öregdiákok emlékkönyve.

    Fráter Gáspár doktor 50 évig volt orvos településünkön. Orvosi működése fellendítette a környék közegészségét. A háború alatt kórházi orvos volt és ebben a minőségében is „nagyon sokat tett szenvedő embertársaiért. Számtalan esetben ingyen gyógyított és jótékonyságával is  igyekezett szolgálatára lenni  a község és a környék lakóinak. Emléke évekkel halála után is élénken él mindenkiben, aki őt ismerte! Orvosi működésével, nemes jellemével csak emelte  a Fráter név nimbuszát”. –írják róla 1933-ban, öt évvel halála után.   

   Kriptája a református temetőben található. Vaskerítéssel körülvett nagy kripta, ma omladozik. Az út mentén van, hatalmas szemétkupac van a sír oldalához hordva, évek óta nincs gondozva.

   Minden jóérzésű mihályfalvi lakos figyelmét szeretném felhívni, hogy születésének 160.-ik évfordulója tiszteletére tegyük rendbe a kriptát és környékét, gondoljuk el, hogy 50 éven át gyógyította  negyszüleinket és dédszüleinket.

    Tartozunk ennyivel emlékének!

Kovács Rozália

(Fotók: Rencz Csaba)

   

    Forrásanyag: -Bihar megye kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve (633.oldal)

                          -Nagy családok, fényes idők (60. és 73. oldal)

 

                                                                                   

Keresés