ERASMUS LEHETŐSÉGEK AZ ÉRMIHÁLYFALVI DIÁKOK SZÁMÁRA

ERASMUS LEHETŐSÉGEK AZ ÉRMIHÁLYFALVI DIÁKOK SZÁMÁRA
2023. September 14.
Erasmus 2 sept 2023

Az Érmihályfalvi 1. Számú Technológiai Líceum a 2022/2023-2027-es tanévben az ERASMUS VET FELVÉTELI AKKREDITÁCIÓBAN részesül. Az akkreditáció első évében az iskola 32 szakképzős diákja és 3 tanára vett részt job-shadowing tevékenységben.

A projekt célkitűzései

  • Gyakorlati képzések lebonyolítása európai gazdasági szereplőknél 32 hallgató számára az SPP szerinti tanulási eredmények megszerzése és a munkaerőpiacra való átállás elősegítése érdekében.
  • A szakképzés javítása azáltal, hogy a szakoktatók új tanítási módszereket/technikákat sajátítanak el és segédanyagokat készítenek, beleértve az IKT-t is a képzési kínálat és a munkaadói igények közötti korreláció érdekében.
  • Európai kapcsolatok fejlesztése a képzési gyakorlatok színvonalának emelése érdekében, a hallgatók lehetőségének biztosítása, a tanulási motiváció serkentése, az európai értékek szellemében történő oktatás.

A mobilitás tevékenységei a következőképpen zajlottak:

2023.05.01-12.05.2023 között 16 diák a Turizmus-vendéglátás szakterületről, pincér (felszolgáló) és szakács szakon tanuló hallgató a 2022-1-RO01-KA121-VET-00004459223 számú, az Erasmus szakképzési akkreditáció első évéhez kapcsolódó projekt keretében a spanyolországi Granadában (I. folyam) végezte szakmai gyakorlatát. Ugyanezen projekt keretében 2023.06.19-06.30 között az olaszországi Vercelliben a szolgáltatási területről, a kereskedő eladó szakon tanuló 16 diák vett részt (II. folyam). A hallgatók 60 óra gyakorlati képzést végeztek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati képzési tevékenységhez kapcsolódóan, amelyet gazdasági szereplőknél valós környezetben, éttermekben (I. folyam) és kereskedelmi létesítményekben (II. folyam) végeztek.

A résztvevők által a speciális modulokra jellemző gyakorlati tevékenységek során a gyakorlati oktatók irányításával megkötött képzési megállapodásoknak megfelelően a résztvevők speciális technikai ismereteket sajátítottak el, mint például: a protokoll szabályai nemzetközi kontextusban, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a reggeli, ebéd, vacsora és ünnepi étkezés helyszíni lebonyolításának szabályai különböző felszolgálási rendszerekben, az asztalok takarításának szabályai, a protokolláris szabályok betartása, a higiéniai szabályok, a munkahelyi egészség és biztonság, ételek és italok felszolgálása a nemzetközi rendszerben, sajátos szakmai magatartási szabályok a következő területeken: turizmus és élelmiszer/kereskedelem.

Az Erasmus+ projekt a szakképzés területén nemcsak a diákoknak, hanem az Érmihályfalvi 1. Számú Technológiai Líceum tanárainak is felejthetetlen élményeket nyújtott. 2023. 01-05.2023 között 3 szaktanár vett részt a spanyolországi Granadában a Job-shadowing tapasztalatcserén. A tanárok részesültek a M.E.P. Europrojects Granada S.L. közvetítő partner által szervezett projekttevékenységekben, melyek a következők voltak: részvétel a gyakorlati órákon a jó gyakorlatok példáinak és modelljeinek elsajátítása érdekében, részvétel a műhelymunkákon és a gyakorlati oktatókkal folytatott megbeszéléseken. A részvételt követően a tanárok a következőket végezték el: az Ökológiai Mezőgazdasági CDL átdolgozását X. osztályra, az agroturisztikai technikus képesítést, valamint az “Ökológiai mezőgazdaság” tantervi segédanyag megvalósítását.

Reméljük, hogy ezek a mobilitások hozzájárulnak a szakmai készségek és kompetenciák fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy fiataljaink jól felkészült szakemberekké váljanak a munkaerőpiacon.

Szeretnénk köszönetet mondani a tanároknak és a kísérő személyzetnek a két gyakorlat során tanúsított gondoskodásért, türelemért és támogatásért.

Nem mondunk NEM-et az ERASMUS élményeknek, jön az ERASMUS AKKREDITÁCIÓ 2. éve!

Igazgató :                                                                 Projektkoordinátor :

Prof. Zeffer Timea Erzsebet                                     Prof. Dr. Derșidan Ștefania Anica

Keresés