Holokauszt megemlékezés a 77. évfordulón

Holokauszt megemlékezés a 77. évfordulón
2018. October 18.
A holokauszt 77. évfordulója alkalmából megemlékezés-sorozatot tartottak az érmihályfalvi líceum szervezésében. Ennek keretében a helyi zsidó temetőbe, majd a zsinagógához is ellátogattak tanárok és diákok.
/vlm/Image/Show/84/

Október 9.-én megemlékezést tartottak Érmihályfalván, a holokauszt 77. évfordulóján a helyi zsidó temetőben lévő emlékműnél. A fő szervező a Mezőgazdasági Főgimnázium volt, részt vettek a zsidó hitközség helyi képviselői Klein Lajos vezetésével és a Zelk Zoltán Általános Iskola tanulói, Fele Mioara Geta tanárnő vezetésével, valamint a líceum tizedikes tanulói. Beszédet mondott Varga Mihály tanár és Pirtea Simona tanárnő a főgimnázium, Klein Lajos pedig a hitközség részéről. Mindezt megelőzően, október 1. és 8. között számos előadást tartott Varga Mihály történelem szakos tanár a főgimnáziumban a második világháború borzalmairól, lehetőségük volt a diákoknak megtekinteni a zsidók deportálásáról szóló dokumentumfilmet, a X. osztályos diákok esszéket olvastak fel a holokausztról, a náci koncentrációs táborok szörnyűségeiről. A középiskolás diákok egy fotókiállítást is megtekinthettek a gimnázium folyosóján, amelyet Varga Mihály állított össze.

A temetőbeli emlékműnél Varga Mihály hangsúlyozta: kötelességünk emlékezni a zsidó és nem zsidó áldozatokra, akik a második világháború alatt vesztették életüket, el kell utasítani a faji megkülönböztetés minden formáját és megnyilvánulását. A romániai holokauszt áldozataira való emlékezés lehetőséget ad arra, hogy elgondolkozzunk az ország történelmének sötét fejezetein, hogy a jelent és jövőt helyesen tudjukalakítani, hogy ehhez hasonló tragédiák semmilyen körülmények között soha ne ismétlődhessenek meg. Pirtea Simona tanárnő szerint kötelességünk gondoskodni a kollektív emlékezet ébrentartásáról, hogy a történelem kereke ne forogjon visszafelé, hogy ilyen tragédiák ne történhessenek meg. Kiemelte, hogy az egyén csak akkor lehet szabad, ha a körülötte lévők is szabadok. A XXI. századi ember nehezen érti meg, hogyan zárhatták emberek millióit gettóba, küldhették haláltáborokba csak mert zsidók voltak, mert más nyelvet beszéltek. Klein Lajos a zsidó hitközség részéről hangsúlyozta, hogy egyetlen film vagy könyv sem tudja visszaadni a deportáltak fájdalmát, hozzátéve, hogy a holokauszt túlélőitanúsíthatják legjobban, miért van szükség a szélsőséges, rasszista, diszkrimináló megnyilvánulások teljes kiirtására. Ehhez nagy szükség van az oktatásra, a fiatalok helyes tájékoztatására, ezért a történelem tankönyvekben helyet kell kapnia a “Holokauszt Romániában”-fejezetnek, fejtette ki véleményét Klein Lajos. Hozzátette: szükség van az empátiára, az emberi együttérzés kialakítására ma, amikor időben egyre távolodunk az eseményektől és az egykori túlélők lassacskán eltűnnek közülünk. Következett a koszorúzás, melynek során a főgimnázium tanárai koszurút helyeztek az iskola részéről az emlékműnél. A temetőből a zsinagógához látogattak el a diákok és tanáraik, ahol a helyi zsidóság képviselője egy rövid beszédet tartott múltjukról és jelenükről, valamint a zsinagóga jelentőségéről.

Varga Mihály tanár

Keresés