Kérelmezhető a gázolaj-támogatás

Kérelmezhető a gázolaj-támogatás
2016. January 18.
Az APIA értesíti az érdekelteket, hogy e hó végéig kérvényezhetők a mezőgazdasági munkálatokra 2015 IV. negyedére esedékes, csökkentett illetékű gázolajár támogatására vonatkozó kifizetések.
/vlm/Image/Show/84/

Növénytermelők esetében a kifizetési kérelmeket az alábbi dokumentumok kíséretében nyújthatják be a kedvezményezettek: a termőterület nagyságára, a megtermett kultúrákra és az időszakra vonatkozó kérelem; a megtermett gombaféleségek mennyiségét igazoló irat; a kérelmezett időszakra vonatkozó gázolaj összesített mennyisége; az igénylő nevével és adószámmal ellátott vásárlási számlák másolata; kincstári hozzáférhetőség igazolása; személyi igazolások másolata; a mezőgazdasági iktató igazolása eredeti példányban a termőterület vagy a szőlőtermő terület nagyságáról, ha az előző fizetési kérelmeket követően történtek változások.

A felhasznált gázolaj összesített mennyiségére vonatkozó támogatási kérelem; a vásárlást igazoló számlák névre szóló másolata; a létező állatállomány számának igazolása felhatalmazott állatorvos láttamozásával; kincstári hozzáférhetőség; a méhészek helyi tanácsok számára kibocsátott kérvényezésének másolata; személyi adatokat igazoló vagy egyéb, iktatott dokumentumok másolata. A talajjavítási részlegek dokumentumai: az öntözésre elhasznált gázolaj időegységre meghatározott összesített mennyisége; a vásárló nevére kiállított adószámlák; az elhasznált, öntözést szolgáló víz összesített mennyisége; az öntözésre használt víz kultúránként mért mennyisége; kincstári hozzáférhetőség; személyi adatok igazolásának másolata. A kedvezményezettek a csökkentett illetékű gázolajat csakis a törvény által előírt céllal hasznosíthatják, és kötelességük, hogy tíz napon belül írásban értesítsék az illetékeseket, ha az általuk előállított termékek vagy az állatok, méhek, selyemhernyók számának változása esetében bármi történik, és emiatt változhat a felhasznált víz mennyisége.

(erdon.ro)